با گذشت 14 سال از تاسیس این مجموعه و مواجه شدن با مشکلات و پستی و بلندیها در مسیری که تا کنون طی نموده ایم و باجذب و پرورش همکارانی که هریک در انجام مسولیتها و نقشهای خود تا کنون دلسوزانه و متعهدانه عمل نموده اند به ای مهارتها دست یافته ایم و تاکنون موفق به طراحی بیش از 10 مدل گیت کنترل تردد اعم از نفر رو و راهبندهای پارکینگی و نصب و راه اندازی بیش از 1500 دستگاه گیت در سراسر کشور عزیزمان گشته ایم